Izolacioni materijali
 
O NAMA
PROIZVODI
NAŠA KUĆA
REFERENCE
KONTAKT

Kursna listaAZMA a.d.
Kragujevac
Dragoslava Srejovića 89 Tel.: 034/335-380 Fax: 034/336-236 e-mail: azma@verat.net

 

Direktor:
Ćićarić Petar Tel.: 034/336-234, 336-237

Komercijala Tel.: 034/334-455,
Stovarište: 034/335-892

Marketing Tel.: 034/364-107

Home Obaveštenja o važnim događajima
 

Azmafon

         Azmafon je višenamenski porozni apsorber zvuka proizveden u obliku filcanog tepiha na bazi fino raščešljanih pamučnih vlakana povezanih smolom. Takođe je i izvanredan izolator toplote.

         Primenjuje se svuda gde postoje problemi buke, u građevinarstvu, autoindustriji, industriji bele tehnike, fabričkim halama, za smanjenje saobraćajne buke itd.
Tehničke karakteristike:

Boja:
zeleno - žuta
Debljina: min 10 ili 18 mm
Dužina: prema zahtevu kupca*
Površinska masa: >400g/m2 ili >900 g/m2
* Standardne dimenzije Azmafona su 1090 x 920 mm.


Lako se postavlja na zidove mehaničkim pričvršćivanjem na metalnu ili drvenu podkonstrukciju kao i lepljenjem. Preko ovako postavljenog Azmafon-a preporučujemo ugradnju Azma AD ploča čime se postižu izvanredni akustičko-estetski efekti. Radi postizanja bolje apsopcije zvuka i zvućne izolacije potrebno je Azmafon odmaći od zida odnosno ostaviti vazdušni međuprostor. .


Apsorpciono-frekventna karakteristika Azmafona na površini zida ili pregrade

Primeri primene Azmafona: 

Pogledledajte još nekoliko tehničkih rešenja u kojima je Azmafon ključni materijal.»

1.Betonska ploča - pod
2.Azmafon debljine 1 cm
3.PE folija
4.Cementni estrih - košuljica
5.Azmalit
6.Azmabit
7.Parket
8.Noseća konstrukcija - drvena letva 50x60mm
9.Tiplovi za vezu
10.Azmafon debljine 4cm
11.Azma AD ploče
I Vazdušni sloj


Azmafon je nezaobilazan materijal kod rešavanja međuspratne buke koja nastaje hodanjem, dečjom igrom, povlačenjem predmeta po podu, itd. ("bučan komšija sa gornjeg sprata"). Za eliminisanje ovog problema Azmafon se koristi kao elasti?ni sloj u konstrukciji tipa "plivaju?i pod" (vidi sliku).

         Na armirano - betonsku ploču položiti table Azmafon a i zaštititi ih polietilenskom folijom od prodora vlage. Preko ovako postavljenog Azmafon®-a izliti lako armiranu betonsku košuljicu debljine cca 4 cm. Da bi se postigao pun efekat neophodno je Azmafon poviti uz zidove u visini od 5 cm kao i PE foliju, čime se spre?ava spoj izme?u zidova i betonske košuljice odnosno sprečava prenos zvuka kroz pod i zidove. Na ovako izlivenu košuljicu postavlja se završni sloj poda (keramičke pločice, parket, laminat i sl.). Za izradu "plivajućeg poda" u kupatilima preporučujemo Azmasendvič a za smanjenje šuma vodovodnih cevi, oblaganje cevi Azmafon-om.

1. Podna obloga - parket ili slično (završni sloj)
2. Azmalit i Azmabit
3. Cementni estrih debljine 4 cm (zaštitni sloj)
4. PE folija debljine 0,1 mm
5. Azmafon debljine 10 mm
6. Armirana betonska ploča debljine 14 cm

Primeri ugradnje Azmafona »

Copyright Azma Kragujevac
 
Home Obaveštenja o važnim događajima